کارگاه آموزشی آیندت را بساز – جلسه دوم

در یک روز کامل به صورت خلاصه اهمیت کارآفرینی در دنیای امروزه را آموزش خواهیم داد.

همراه با نمایشگاه محصولات کارآفرینی

مکان: دانشگاه علمی کاربردی مهاباد ۳

زمان: ۵ شنبه ساعت ۸ صبح الی ۱۳

ثبت نام در آخر صفحه

 

ثبت نام

بازدید: 38