Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

مواردی که هنگام تعمیر یا تعویض سرسیلندر باید رعایت شود

الف) بازدید سرسیلندر از لحاظ ظاهری: قبل از بستن سرسیلندر باید کف آن را چک کنیم (از لحاظ تاب) چون بعد از بستن، تاب سرسیلندر برای هیچ کس قابل قبول نیست.
ب) جمع آوری سرسیلندر :
۱: قبل از هر کاری ابتدا میل سوپاپ را به صورت تکی روی سرسیلندر بسته و از روان بودن آن اطمینان حاصل می‌کنیم  چون یکی از دلایل تعویض سرسیلندر همین موضوع است و هنگامی که بلوک سرسیلندر تاب برمی‌دارد ما با کف تراشی قسمت کف آن را اصلاح می کنیم ولی این تاب در بلوک باعث می‌شود که میل سوپاپی که %۰۴mm  لقی مجاز دارد در جای خود بصورت سفت یا گیرپاژ باشد.
۲: سوپاپها را آب بندی می کنیم و از سوپاپی استفاده می کنیم که از نوع مواد اولیه خوب استفاده شده باشد. چون اگرمواد اولیه خوب نباشد بدلیل ضریب انبساط بالا باعث میشود زودتر از موعد،گیتها لق شود.
۳: لاستیک سوپاپ را جا زده و باجمع آوری فنر سوپاپها و شیم گیری عملیات جمع آوری را به اتمام می رسانیم.
پ) بستن سرسیلندر:
۱: بعد از تمیزکردن روی بلوک سیلندر، اول باید مطمئن باشیم که بوش پیستونها از بلوک سیلندر۰/۰۵تا۰/۱۰میلی متر بالاتر باشد.
۲: چون اکثریت از آچار درجه ای برای سفت کردن پیچهای سرسیلندر استفاده نمی کنند۱۰عدد جای پیچها روی بلوک سیلندر را با روغن زیاد قلاویز می کنیم که رسوبات و انقباض حاصل از گرم و سردشدن دنده جای پیچ ها رفع شود.جدیدمکانیک
۳: رسوبات روی دنده پیچ ها را با فرچه سیمی کاملا تمیز می کنیم.
۴: نحوه سفت کردن و اندازه پیچ ها :
۴-۱: اگر با آچار درجه‌ای سفت می کنیم : ابتدا پیچ ها را با ترکمتر۴dnسفت می کنیم سپس در۳ مرحله ۱۰۷+۱۰۰+۱۰۰ درجه بصورت حلزونی از داخل به خارج سفت می‌کنیم.
۴-۲: اگر با ترکمتر سفت می کنیم : در ۳مرحله۴۰FT/LBS بعد۵۰FT/LBS  و در آخر۶۵FT/LBS به صورت حلزونی از داخل به خارج سفت می‌کنیم.
تذکر: اگر بیش از این اندازه سفت کنیم باعث میشود که سرسیلندر نسبت به بلوک سیلندر تاب بردارد و مانع آبندی واشر سرسیلندر می‌گردد.