مواردی که هنگام تعمیر یا تعویض سرسیلندر باید رعایت شود

الف) بازدید سرسیلندر از لحاظ ظاهری: قبل از بستن سرسیلندر باید کف آن را چک کنیم (از لحاظ تاب) چون بعد از بستن، تاب سرسیلندر برای هیچ کس قابل قبول نیست.
ب) جمع آوری سرسیلندر :
۱: قبل از هر کاری ابتدا میل سوپاپ را به صورت تکی روی سرسیلندر بسته و از روان بودن آن اطمینان حاصل می‌کنیم  چون یکی از دلایل تعویض سرسیلندر همین موضوع است و هنگامی که بلوک سرسیلندر تاب برمی‌دارد ما با کف تراشی قسمت کف آن را اصلاح می کنیم ولی این تاب در بلوک باعث می‌شود که میل سوپاپی که %۰۴mm  لقی مجاز دارد در جای خود بصورت سفت یا گیرپاژ باشد.
۲: سوپاپها را آب بندی می کنیم و از سوپاپی استفاده می کنیم که از نوع مواد اولیه خوب استفاده شده باشد. چون اگرمواد اولیه خوب نباشد بدلیل ضریب انبساط بالا باعث میشود زودتر از موعد،گیتها لق شود.
۳: لاستیک سوپاپ را جا زده و باجمع آوری فنر سوپاپها و شیم گیری عملیات جمع آوری را به اتمام می رسانیم.
پ) بستن سرسیلندر:
۱: بعد از تمیزکردن روی بلوک سیلندر، اول باید مطمئن باشیم که بوش پیستونها از بلوک سیلندر۰/۰۵تا۰/۱۰میلی متر بالاتر باشد.
۲: چون اکثریت از آچار درجه ای برای سفت کردن پیچهای سرسیلندر استفاده نمی کنند۱۰عدد جای پیچها روی بلوک سیلندر را با روغن زیاد قلاویز می کنیم که رسوبات و انقباض حاصل از گرم و سردشدن دنده جای پیچ ها رفع شود.جدیدمکانیک
۳: رسوبات روی دنده پیچ ها را با فرچه سیمی کاملا تمیز می کنیم.
۴: نحوه سفت کردن و اندازه پیچ ها :
۴-۱: اگر با آچار درجه‌ای سفت می کنیم : ابتدا پیچ ها را با ترکمتر۴dnسفت می کنیم سپس در۳ مرحله ۱۰۷+۱۰۰+۱۰۰ درجه بصورت حلزونی از داخل به خارج سفت می‌کنیم.
۴-۲: اگر با ترکمتر سفت می کنیم : در ۳مرحله۴۰FT/LBS بعد۵۰FT/LBS  و در آخر۶۵FT/LBS به صورت حلزونی از داخل به خارج سفت می‌کنیم.
تذکر: اگر بیش از این اندازه سفت کنیم باعث میشود که سرسیلندر نسبت به بلوک سیلندر تاب بردارد و مانع آبندی واشر سرسیلندر می‌گردد.

بازدید: 27