خداحافظی با ایده‌های قدیمی… اگر همه‌چیز به زیبایی این تصاویر بودند قطعاً همه ما می‌خواستیم راننده چنین خودروهای سنگینی باشیم. این خودرو که حامل خودران ولوو نامیده می‌شود حاصل کار طراح کاردرست، کان کاراگوز است. این طراحی باعث گسترش مفهوم حمل‌ونقل خودران با استفاده حداکثری از فضا شده است. اول ابتدا باید گفت بخش‌های مربوط […]